Cestovní pojištění k platebním kartám ČS, KB a ČSOB

Cestovní pojištění u České spořitelny, Komerční banky a ČSOB

Kreditní karty

Kreditní karty

Možnost uzavření cestovního pojištění k platební kartě svým klientům standardně poskytuje drtivá většina relevantních bankovních institucí. Tento článek je zaměřen na tři největší hráče na českém bankovním trhu, kterými jsou Česká spořitelna, Komerční banka a Československá obchodní banka. Z nabídek těchto peněžních ústavů jsme vybrali nejběžnější a klienty nejvíce využívané produkty. Na následujících řádcích vás krátce upozorníme na jejich vlastnosti a vzájemně je porovnáme.


Česká spořitelna

V nabídce České spořitelny nalezneme tři typy cestovního pojištění s různým rozsahem pojistné ochrany – COMFORT, EXCLUSIVE a GOLD. Pojištění COMFORT si mohou klienti sjednat ke každé mezinárodní platební kartě a roční pojistné činí 300 Kč. Pojištění EXCLUSIVE a GOLD je součástí vybraných platebních karet a nelze jej samostatně přikoupit. Všechna tři pojištění nabízejí variantu FAMILY, kdy se, jak název napovídá, pojištění vztahuje i na rodinné příslušníky, konkrétně manžela/manželku a tři vlastní potomky do 18 let věku.

Platnost pojištění odpovídá době platnosti karty a pokud ho klient nezruší, přechází i na pokračovací kartu. Počet uskutečněných zahraničních cest není omezen, maximální souvislá doba jednoho pobytu je u pojištění COMFORT a EXCLUSIVE 90 dní, GOLD umožňuje až 120 denní nepřetržitý pobyt. Cena za pojištění je automaticky účtována s ročním poplatkem za kartu.

Obsah cestovního pojištění tvoří následující položky:
- pojištění léčebných výloh, tzn. nezbytné a přiměřené náklady na lékařské ošetření včetně asistenčních služeb,
- úrazové pojištění, tedy pojištění trvalých následků úrazu případně smrti v důsledku úrazu, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jiné osobě na zdraví nebo na životě a na věci (poškození, zničení, ztráta),
- pojištění zavazadel proti ztrátě a odcizení,
- pojištění zpoždění letu a zpoždění zavazadel, které je však součástí pouze pojištění EXCLUSIVE a GOLD.

Mezi základní asistenční služby poskytované při vzniku pojistné události patří zajištění lékařského vyšetření, pomoc při výběru zdravotnického zařízení, rezervace nemocničního pokoje a převoz do nemocnice, zajištění repatriace postiženého a konečně monitorování zdravotního stavu pojištěného a předávání vzkazů rodině.

Komerční banka

I v nabídce Komerční banky nalezneme různé druhy pojištění, u nichž se rozsah pojistné ochrany mění v závislosti na tom, na jakou platební kartu je vázáno. Nejběžnější cestovní pojištění z nabídky KB je poskytováno k embosovaným kartám Inter Card MasterCard/Visa, jeho platnost je shodná s dobou platnosti platební karty a pojistné je obsaženo v její ceně. Kromě samotného držitele karty se pojištění automaticky vztahuje i na jeho manžela/manželku a děti do 21 let věku. Maximální souvislá doba pobytu v zahraničí je 60 dní a počet uskutečněných zahraničních cest není omezen.

Obsah tohoto typu cestovního pojištění tvoří následující položky:
- pojištění pro případ akutního zdravotního stavu, tedy například hrazení nákladů na léčení během zahraniční cesty i dodatečných výloh způsobených vynuceným prodloužením pobytu, nákladů na repatriaci, nákladů na ambulantní ošetření,
- úrazové pojištění,
- pojištění právní pomoci včetně nákladů na doručení kauce,
- pojištění ztráty osobních dokladů.

Pro náročné klienty kteří jsou majiteli zlatých karet má KB připraveno adekvátní cestovní pojištění, které oproti běžnému cestovnímu pojištění poskytuje něco navíc, to znamená komplexnější rozsah pojistné ochrany a rovněž vyšší limity pojistného plnění. Obsahem tohoto cestovního pojištění se kromě již výše zmíněných položek stává:
- pojištění odpovědnosti za škodu,
- pojištění ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním letadlem,
- pojištění pro případ zrušení cesty.

Největší komfort je po zásluze dopřán majitelům prestižní platební karty Platinum, jejichž cestovní pojištění je dále tvořeno těmito položkami:
- pojištění a služby související s motorovým vozidlem - například vyproštění vozidla či najmutí náhradního řidiče,
- pojištění lyžařského a golfového vybavení,
- asistenční služba Lifestyle.

Souvislá doba pobytu v zahraničí je u tohoto pojištění 90 dní.

Československá obchodní banka

Podobně jako u dvou předešlých bankovních institucí, i v ČSOB nabízejí majitelům platebních karet více druhů cestovních pojištění, konkrétně STANDARD, EXCLUSIVE a GOLD. Všechny tři produkty lze využívat ve variantě FAMILY, kdy je platnost pojištění rozšířena i na rodinné příslušníky (maximálně dva dospělí a tři děti do 18 let věku) cestující společně s držitelem karty.

Pojištění je platné po dobu platnosti karty, počet zahraničních cest není omezen a maximální délka jednoho pobytu v zahraničí činí 90 dnů, respektive 120 dnů u pojištění GOLD.

Cestovní pojištění je tvořeno následujícími položkami:
- lékařské ošetření, včetně ošetření zubů pro akutní utišení bolesti,
- pojištění za škody na zdraví a na majetku,
- úrazové pojištění pro případ trvalých následků a pro případ smrti následkem úrazu – pouze u pojištění EXCLUSIVE a GOLD,
- rozšířené asistenční služby - pouze u pojištění EXCLUSIVE a GOLD,
- pojištění zavazadel – pouze u pojištění GOLD.


Závěrem je dobré zmínit některé výhody, které má cestovní pojištění k platebním kartám oproti jednorázovému cestovnímu pojištění. Pro člověka, který je zvyklý jezdit do zahraničí relativně často a na svých cestách nevyhledává extrémní zážitky, jako třeba sjezd divoké řeky plné krokodýlů či seskok padákem do nehostinného pralesa, je vhodnější právě cestovní pojištění poskytované k platebním kartám. Při opakovaných cestách za hranice se totiž toto pojištění v porovnání s jeho jednorázovým kolegou stává levnějším a rovněž odpadá nutnost sjednávat pojištění před každou cestou jednotlivě.

 

Publikováno: 05.06.2009
Autor: Miroslav Tryner

Diskuze: Cestovní pojištění k platebním kartám ČS, KB a ČSOB

26.07.2012 13:49 Vladimír
---.6.broadband7.iol.cz

Super nabídky. Já ale radši vlezu na srovnávač pojištění třeba na www.sfinance.cz a vyberu to, co je aktuálně nejlevnější, nebo jinak nejvýhodnější.

Vaše jméno
Komentář
Přidat komentář

Nejčtenější články

Vybrané Fotogalerie

© 2008-2022 TripZone.cz ®, CMC Online s.r.o. Jakékoliv užití textů vč přepisů, užití obrázků a dalšího obsahu je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
Kontakt  Nahlásit Chybu
 
TOPlist