S čím vás nepustí na palubu letadla

Pro velký zájem čtenářů o tento článek, který patří mezi nejkomentovanější články na tomto serveru přinášíme našim čtenářům aktuální seznam bezpečnostních pravidel, která platí na všech mezinárodních letištích ve státech, které jsou členy Evropské unie. Tento aktualizovaný seznam vám ušetří starosti při bezpečnostní kontrole na letišti před odletem a také vám zodpoví řadu nejčastěji kladených otázek kladených v komentářích pod tímto článkem.


Od útoků na dvojčata - mrakodrapy World Trade Center – již nebude svět nikdy stejný. Takové bylo první poselství představitelů předních světových mocností, kteří reagovali na teroristické útoky, jež se odehrály v New Yorku 11. září 2001. Změny, které následovaly v průběhu dalších 10 let se přirozeně nedotkly jen osob a organizací, které mají co do činění s obviněním z podporování terorismu, ale také obyčejných občanů po celé planetě. Vzhledem k povaze útoků z 11. září, ke kterým únosci využili dopravní letadla soukromých společností s cestujícími na palubě, nastaly přirozeně výrazné změny i v letecké dopravě. Zásadní kroky v této sféře se odehrály především na poli bezpečnostních opatření. Bezpečnostní kontroly při vstupu na palubu letadla se tak značně zpřísnily. Pojďme si společně projít tuto problematiku a ozřejmit si některá fakta, která by měl vědět každý turista, jenž hodlá cestovat letadlem.Předměty zakázané přepravovat v kabinových zavazadlech (kabinová zavazadla jsou příruční zavazadla, která si cestující bere s sebou na palubu letadla)

Zakázané předměty, které cestující nesmí mítve svém příručním zavazadle během letu na palubě letadla se řadí na těchto šest kategorií:Střelné zbraně a ostatní předměty s účinky jim podobnými 

Jakýkoli předmět, který je nebo se zdá být schopný vystřelit náboj nebo způsobit zranění, včetně:

- veškerých střelných zbraní (krátkých i dlouhých střelných zbraní, kulových zbraní, brokových zbraní atd.),
- replik a imitací střelných zbraní,
- částí střelných zbraní (kromě puškohledů a zaměřovačů),
- vzduchových pistolí a mechanických zbraní
- signálních zbraní,
- startovacích pistolí
- hraček napodobujících zbraně všech druhů
- paintballových zbraní
- nastřelovacích pistolí
- samostřílů (kuší)
- praků
- harpun
- nástrojů pro bezbolestné usmrcování zvířat'
- omračujících zbraní nebo prostředků způsobujících šok (např. bodců na dobytek, střelných zbraní s elektrickými šipkami (taserů)
- zapalovačů ve tvaru zbraní.Špičaté zbraně a zbraně s ostrým okrajem a ostré předměty

Špičaté nebo ostré předměty schopné způsobit zranění včetně:

- seker a sekerek
- šípů a šipek
- obuvi s hroty (maček)
- harpun a bodných zbraní
- sekyrek na led a cepínů
- bruslí na led
- nožů vyhazovacích, vystřelovacích a nožů se zajistitelnou polohou s čepelí jakékoli délky
- nožů včetně obřadních nožů s délkou čepele nad 6 cm vyrobených z kovu nebo jiného materiálu dostatečně pevného pro použití jako potenciální zbraň
- sekáčků na maso
- mačet
- holicích břitev a čepelí (kromě bezpečnostních mechanických holicích strojků nebo holicích sad na jedno použití se zakrytou čepelí)
- šavlí, mečů a dýk
- skalpelů
- nůžek s délkou ostří větší než 6 cm
- lyžařských a turistických holí
- vrhacích hvězdic
- řemeslnických nástrojů a nářadí, které mohou být potenciálně použity jako špičatá nebo ostrá zbraň (např. vrtáků a vrtacích hrotů, řezáků s ulamovací čepelí, univerzálních nožů, veškerých pil, šroubováků, páčidel, kladiv, kombinovaných kleští, utahovacích a nastavitelných klíčů, pájecích (letovacích) lamp).Tupé předměty 

Jakékoli tupé předměty schopné způsobit zranění včetně:

- baseballových a softballových pálek
- obušků nebo pendreků pevných nebo ohebných
- kriketových pálek
- golfových holí
- hokejových holí
- lakrosových holí
- kajakářských a kanoistických pádel
- skateboardů
- biliárových a kulečníkových tág
- rybářských prutů a udic
- vybavení pro bojová umění (např. boxerů, obušků, zabijáků, cepů, nunčaků, kubatonů, kubasauntů)Výbušniny a hořlaviny 

Jakékoli výbušné nebo vysoce hořlavé látky, které představují riziko pro zdraví cestujících a posádky nebo pro bezpečnost letadla nebo majetku, včetně:

- munice
- rozbušek
- detonátorů a zápalných zařízení
- výbušnin a výbušných zařízení
- replik nebo imitací výbušnin nebo výbušných zařízení
- min a jiné vojenské výzbroje obsahující výbušniny
- granátů všech druhů
- plynů a nádob na plyn (např. butanu, propanu, acetylenu, kyslíku) ve velkém množství
- ohňostrojů, světlic (v jakékoli podobě) a další pyrotechniky (včetně pistolek na konfety "party poppers" a papírových rozbušek)
- jiných než bezpečnostních zápalek
- dýmovnic a kouřových patron
- hořlavých kapalných paliv (např. benzínu, motorové nafty, kapaliny k plnění zapalovačů, alkoholu, lihu)
- barev ve spreji
- terpentýnů a ředidel barev
- alkoholických nápojů o obsahu alkoholu více než 70 % objemových (140 % proof)Chemické a toxické látky 

Jakékoli chemické nebo toxické látky, které představují riziko pro zdraví cestujících a posádky nebo pro bezpečnost letadla nebo majetku, včetně:

- kyselin a zásad (včetně "mokrých" baterií)
- žíravin nebo bělicích prostředků (např. rtuti, chlóru)
- paralyzujících obranných sprejů (např. sprejů s dávivými plyny, pepřových sprejů, slzného plynu)
- radioaktivního materiálu (např. lékařských nebo komerčních izotopů)
- jedů
- infekčních nebo biologicky nebezpečných předmětů a látek (např. infikované krve, bakterií a virů)
- samozápalných materiálů a látek
- hasicích přístrojů

- tlakových nádob Tekutiny a gely, látky podobné konzistence 

Za tekutiny, aerosoly a gely se považuje: voda, nápoje, sirupy a polévky, krémy, oleje, roztoky, spreje, parfémy, mascara, gely vlasové a sprchové, tlakové nádoby, holicí pěny a deodoranty, pasty, zubní pasty, směsi kapalných a pevných látek a další předměty podobné konzistence. Veškeré tyto látky lze přepravovat pouze při splnění následujících podmínek:

 - jsou předloženy k samostatné kontrole mimo kabinové zavazadlo (pokud neumístíte předměty obsahující tekutiny a gely uvedeným způsobem, nemusí být jejich přeprava povolena)

- jsou v jednotlivých baleních o maximálním objemu 100 ml, umístěných v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu 1 litr

- jsou určeny k použití během cesty a jsou nutné buď pro léčebné účely nebo z důvodu zvláštního požadavku na stravování, včetně dětské výživy. Cestující musí na požádání předložit důkaz o původu tekutiny, aerosolu nebo gelu a jsou podrobeny zvláštní detekční kontrole

- jsou zakoupeny v letištních obchodech letiště Praha - Ruzyně za úrovní bezpečnostních kontrol, tedy ve vyhrazeném bezpečnostním prostoru (SRA)

- jsou zakoupeny v letištních obchodech letiště Praha - Ruzyně v neveřejném prostoru letiště Praha-Ruzyně mezi místem kontroly vstupu a stanovištěm bezpečnostní kontroly s tím, že musí být uloženy ve zvláštních bezpečnostních baleních zabezpečených proti otevření (tzv. ICAO STEB) a s dokladem potvrzujícím jejich původ a prodej v předcházejících 3 hodinách (v případě zpoždění letu nezávislého na vůli cestujícího, které nebylo známo v době prodeje, může být rozhodnutím LP tato lhůta mimořádně prodloužena, maximálně však o dobu zpoždění předmětného letu)

- jsou zakoupeny na jiných letištích nebo na palůbách letadel s tím, že musí být uloženy ve zvláštních bezpečnostních baleních zabezpečených proti otevření (tzv. ICAO STEB) a s dokladem potvrzujícím jejich původ a prodej a jsou podrobeny zvlášní detekční kontrole

Bez ohledu na výše uvedený výčet zakázaných předmětů mají pracovníci provádějící bezpečnostní kontroly vždy právo určit jako zakázané předměty takové předměty, které zde nejsou uvedeny, ale vzbuzují důvodné podezření, že mohou být použity k ohrožení bezpečnosti civilního letectví.Specifické bezpečnostní požadavky při cestování do USA

Pro provádění předletových kontrol cestujících a zavazadel na linkách do USA jsou na základě závazných postupů Transportation Security Administration USA v současnosti uplatňována následující dodatečná bezpečnostní opatření:

- Přísnější procesy vlastní bezpečnostní kontroly, zahrnující např. četné podrobné fyzické kontroly cestujících i zavazadel, samostatné kontroly obuvi atd. Před zahájením detekční kontroly je zde cestující povinen respektovat pokyny pracovníků Bezpečnostní kontroly, zejména sejmout svrchní oděv, odložit obuv k samostatné rentgenové a fyzické kontrole a vyjmout ze zavazadel k samostatné rentgenové kontrole přepravovanou rozměrnou elektroniku (notebooky, videokamery, …) a veškeré tekutiny a gely.

- Běžný rozsah předmětů, zakázaných pro leteckou přepravu v kabině letadel, platný v rámci EU je na těchto linkách rozšířen o:
nože a podobné řezné nástroje jakékoliv délky (s výjimkou nožů s kulatou špičkou).

- Povolený rozsah tekutin a gelů, přepravovaných v kabinovém zavazadle, je při bezpečnostní kontrole striktně omezen na 1 opakovaně uzavíratelný průhledný plastový sáček na cestujícího s maximálním objemem 1 litr, ve kterém jsou připuštěna pouze jednotlivá balení do 100 ml. Systém aplikovaný ve státech EU pro prodej v letištních duty-free obchodech před stanovišti bezpečnostních kontrol na těchto linkách není připuštěn (tj. na palubu letadla si cestující nesmí vzít žádný předmět obsahující tekutinu či gel s obsahem přesahující 100 ml, byť by tento předmět zakoupil v letištním duty-free obchodu). Výjimky z výše uvedeného zákazu mají pouze v potřebném množství.

- dětské výživy, dětské mléko a nápoje – pouze v případě, že doprovázející cestující je ochoten na vyzvání ověřit ochutnáním nezávadnost

- předepsané léky, inzulín resp. dietologické přípravky s receptem nebo potvrzením lékaře, které jsou potřeba v průběhu cesty.Odpovědi na nejčastější otázky ohledně přepravovaných předmětů

- Berle a jiné pohybové zdravotní pomůcky
Povoleno v příručním i zapsaném zavazadle.

- Campingové kartuše a podobné nádoby obsahující hořlavý stlačený plyn
Zakázáno v příručním i zapsaném zavazadle.

- Cigaretové zapalovače, zápalky a náplně do zapalovačů
Zapalovače a zápalky povoleny v množství 1 ks/osobu pokud je osoba má u sebe, v zapsaném zavazadle jsou zakázány.

Benzínové (Zippo) a tzv. „turbo“ zapalovače (Torch lighters), vytvářející úzký usměrněný paprsek plamene, jehož teplota je výrazně vyšší než u běžných zapalovačů (teplota plamene těchto zapalovačů převyšuje 1 370 stupňů Celsia, resp. 2500 stupňů Fahrenheita, paprsek plamene nemění svůj tvar v závislosti na poloze zapalovače) jsou zakázány v příručním i zapsaném zavazadle.

- Cukrářské výrobky, zákusky, dorty apod.
Povoleno v příručním i zapsaném zavazadle, pokud neobsahují tekutou složku (v takovém případě se na ně vztahuje omezení přepravy tekutin a gelů).

- Dětská výživa pevná i tekutá
Povoleno v příručním i zapsaném zavazadle, v případě tekuté výživy však pouze v množství nezbytném na dobu letu (na výzvu je cestující povinen prokázat nezávadnost např. ochutnáním).

- Dětské a pudry na obličej, jiná pevná kosmetika
Povoleno v příručním i zapsaném zavazadle.

- Deštníky a slunečníky
Standardní deštníky povoleny v příručním i zapsaném zavazadle, deštníky a slunečníky větších rozměrů povoleny pouze v zapsaném zavazadle.

- Elektronická zařízení a spotřebiče
Povoleny v příručním i zapsaném zavazadle.

- Elektrické baterie a akumulátory
Běžné baterie a akumulátory pro napájení převážené elektroniky (např. mobilní telefony, digitální fotoaparáty) jsou povoleny, v případě jiných elektrických zdrojů (např. akumulátory s volným elektrolytem) se pro informace o možnostech přepravy obraťte na vaši leteckou společnost.

- Fotoaparáty a videokamery
Povoleno v příručním i zapsaném zavazadle.

- Tělní implantáty
Pro přepravu cestujících s tělními implantáty se nevztahují jakákoliv omezení, lékařské potvrzení je vhodné ale ne nezbytné.

- Injekční jehly k aplikaci inzulínu a jiných zdravotně nezbytných medikamentů
Povoleno v příručním i zapsaném zavazadle. Medikamenty je vhodné přepravovat v originálním obalu, lékařské potvrzení je vhodné ale ne nezbytné.

- Jednorázové bezpečnostní holící strojky
Povoleno v příručním i zapsaném zavazadle.

- Kardiostimulátor
Pro přepravu cestujících s kardiostimulátorem se nevztahují jakákoliv omezení. Cestující má právo požádat bezpečnostní personál o provedení fyzické bezpečnostní kontroly namísto kontroly elektronickými zařízeními.

- Marmelády, džemy a podobné potraviny
Na přepravu v příručním zavazadle se vztahují omezení přepravy tekutin a gelů, v zapsaném zavazadle povoleno přepravovat bez omezení.

- Masné výrobky, salámy, klobásy
Pokud obsahují tekutou složku, vztahují se na ně při přepravě v kabinovém zavazadle omezení přepravy tekutin a gelů. V zapsaném zavazadle povoleno přepravovat bez omezení.

- Nechráněné holicí břity/žiletky
V příručním zavazadle zakázáno, v zapsaném zavazadle povoleno, pokud jsou umístěny v obalu zaručujícím bezpečnou manipulaci se zavazadlem (nehrozí riziko poranění manipulujícího personálu).

- Netekuté léky a medikamenty, tablety apod.
Povoleno v příručním i zapsaném zavazadle.

- Obranné spreje, paralyzující a jiné předměty, obsahující dráždivé látky
Zakázáno v příručním i zapsaném zavazadle.

- Prázdné láhve a ostatní prázdné nádoby
Povoleno v příručním i zapsaném zavazadle.

- Rybářské pruty
V příručním zavazadle zakázáno, povoleno pouze v zapsaném zavazadle.

- Roztoky na úschovu kontaktních čoček
Povoleno v příručním i zapsaném zavazadle.

- Spreje a jiné tlakové nádoby, pokud se nejedná o lékařské nebo toaletní potřeby
Zakázáno v příručním i zapsaném zavazadle.

- Tekuté léky, lékařské masti a jiné medikamenty
Povoleno v příručním i zapsaném zavazadle. Medikamenty je vhodné přepravovat v originálním obalu, lékařské potvrzení je vhodné ale ne nezbytné.

- Tuhá strava a potraviny, chléb, cereálie
Povoleno v příručním i zapsaném zavazadle.

- Zábavná pyrotechnika, prskavky
Zakázáno v příručním i zapsaném zavazadle.

- Skateboardy
V příručním zavazadle zakázáno, povoleno pouze v zapsaném zavazadle.Jak si usnadnit bezpečnostní kontrolu na letišti

Pokud se chcete vyhnout stresovým situacím a zbytečnému dohadování se zaměstnanci letiště, kteří vás nebudou chtít vpustit do letadla nebo vám zabaví některé osobní předměty, se kterými nebudete moci vstoupit na palubu, snažte se dodržovat následující zásady: Ještě před cestou na letiště se důkladně seznamte s přepravními podmínkami své letecké společnosti a s řádem letiště. Vzhledem k tomu, že má každý dopravce trochu odlišný přepravní řád (to samé platí i pro mezinárodní letiště, jejichž nařízení se od sebe mohou lišit), může dojít k situaci, že vám před vstupem na palubu zabaví nějakou věc, se kterou vás jiný dopravce při předchozím letu do letadla pustil. Náležitým prostudováním řádu si tak můžete ušetřit značné nepříjemnosti. Jestliže vám nebude něco jasné, neváhejte se obrátit s dotazy na kancelář vašeho leteckého dopravce nebo na infolinku letiště, ze kterého budete cestovat.

Jistě se vyplatí i to, když k odbavovací přepážce a následné bezpečnostní prohlídce dorazíte s dostatečným časovým předstihem. S chladnou hlavou jde totiž přirozeně vše snadněji. Před průchodem detekčním rámem, který je součástí letištní bezpečnostní kontroly, předložte plastový sáček, v němž máte uloženy všechny tekutiny a gely, se kterými se smí na palubu (více v odstavci o přepravě tekutin a gelů). Dále vyjměte z vašeho zavazadla notebook nebo další rozměrnější elektroniku a vložte ji do připravené plastové misky. To samé platí i pro svrchní oblečení (bundy a pláště) a ostatní kovové předměty, které máte na sobě nebo u sebe (pásek, klíče, mobil, mince, peněženka). Vaše příruční zavazadlo a plastové misky s vašimi věcmi následně projedou skrz rentgenové zařízení. Vy můžete po vyzvání bezpečnostního pracovníka projít detekčním rámem. Pokud budete požádáni, abyste otevřeli vaše zavazadlo a ukázali některý z předmětů, snažte se být nápomocni a veškeré výhrady akceptujte. Dohadováním totiž situaci rozhodně nezlepšíte.

Zakázané předměty


Na základě dokumentu Národní bezpečnostní program, který podle legislativních směrnic Evropské unie vypracovalo Ministerstvo obrany ČR nesmí cestující na palubu letadla s následujícími předměty: Střelné zbraně a ostatní předměty s podobnými účinky, které mohou způsobit mechanický výstřel, explozi, kompresi vzduchu nebo plynu. Stejné nařízení se vztahuje i na munici do střelných zbraní, modely, repliky zbraní nebo hračky, které mohou zbraň připomínat. Na palubu letadla se nedostanete ani s nožem, řezným nástrojem (o jakékoliv délce čepele) nebo nápadně špičatým předmětem, který by mohl být použit jako zbraň. Na palubě nemůžete počítat ani s nůžkami, kovovými pilníčky, nářadím, šipkami, vývrtkami, sportovním náčiním, injekčními stříkačkami (pokud to však kvůli zdravotním důvodům nejde jinak, je nutné předem kontaktovat s potvrzením bezpečnostní kontrolu). Zákaz platí i pro obušky a další tupé předměty, které by mohly mít násilné využití. Do letadla se nedostanete ani s žádnými výbušnými nebo hořlavými látkami, které mohou ohrozit zdraví cestujících, posádky a bezpečnost dopravního provozu. Tato kategorie přirozeně zahrnuje i veškeré chemické a toxické látky.

Přeprava tekutin a gelů


Mezinárodní letiště zpravidla považují za tekutiny, aerosoly či gely: vodu, nápoje, sirupy, polévky, krémy, oleje, roztoky, spreje, parfémy, sprchové a vlasové gely, laky, látky v tlakových nádobách, pěny na holení, deodoranty, zubní pasty, směsi pevných a kapalných látek.

Všechny tekutiny, gely a aerosoly jsou při bezpečnostní kontrole předkládány mimo kabinové zavazadlo. Látky spadající do této kategorie musejí být při kontrole umístěny v jediném průhledném, opakovaně uzavíratelném plastovém sáčku o maximálním objemu jeden litr. Jednotlivá balení (např. mýdla, nápoje, deodoranty) nesmějí přesahovat 100 ml. Pokud jsou některé z předmětů určeny k použití během cesty, například z léčebných důvodů nebo z nutnosti stravování dítěte, musí cestující předložit důkazy o jejich původu. V případě, že nebudou tyto předměty umístěny požadovaným způsobem, nebude jejich přeprava povolena.

Cestující se někdy obávají, že při větším nákupu v prodejnách v bezcelním prostoru letiště – v takzvaných duty-free shopech, nebudou s větším zbožím vpuštěni na palubu letadla. Nemějte však žádný strach. Po předložení palubní vstupenky vám totiž bude zakoupené zboží vloženo do zapečetěného sáčku, který si budete moci vzít s sebou do letadla, i když bude obsahovat tekutiny s podstatně větším objemem než je běžných 100 ml. S otevřením zapečetěného pytlíku však raději vyčkejte až do doby, kdy projdete bezpečnostní kontrolou. Jistota je jistota.

Sporné body


Jednotlivá mezinárodní letiště však mají ve svých dopravních řádech poněkud kontroverznější bod, díky kterému mají pracovníci provádějící bezpečnostní kontrolu právo určit, jaké předměty nemohou na palubu, i když nejsou uvedeny na seznamu zakázaných předmětů. Stačí, když bude u těchto předmětů důvodné podezření, že by mohly být užity k ohrožení bezpečnosti v letadle. Když se vám něco podobného stane, tak se s tímto předmětem do letadla nedostanete, a to bohužel i v případě, kdy bude právo na vaší straně. Můžete však tuto skutečnost nechat zdokumentovat a později se se společností soudit. Evropský soudní dvůr totiž rozhodl, že cestující musejí být náležitě a přesně informováni, co vzít a nevzít s sebou na palubu letadla. „Jestliže nařízení o letecké bezpečnosti vymezilo předměty zakázané na palubách letadel jen jako příklad, tedy způsobem - tupé předměty, obušky, palice, baseballové pálky a podobné nástroje - pak seznam, který příslušné předměty přesně jmenuje, musí být zveřejněn spolu s nařízením,“ říká k této problematice profesor právnické fakulty Univerzity Karlovy Michal Tomášek. Součástí českého právního řádu se stala nařízení EU a Montrealská úmluva. Upravují pro cestující nejpalčivější problémy, které je mohou potkat nejčastěji. Při případné stížnosti nebo právním sporu se poškozený zákazník může odkazovat na tyto dokumenty.

Příruční zavazadla


V případě příručních zavazadel, která si s sebou může vzít cestující na palubu letadla, bohužel neexistuje žádné jednotné nařízení. U jednotlivých leteckých společností se tak podmínky při přepravě příručního zavazadla značně liší. Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) určila základní pravidlo, podle kterého nesmí zavazadlo překračovat rozměry 56 cm x 45 cm x 25 cm. Součet všech tří rozměrů by však neměl zároveň přesahovat 110 cm. Při přeměřování vašeho zavazadla nezapomeňte, že musíte brát v úvahu všechny přesahy konstrukce a ne pouze základní těleso. Zavazadlo tedy měřte včetně koleček a držáku. Rozměry IATA však nejsou závazné a většina leteckých dopravců je nedodržuje a ve svých přepravních řádech mají povoleny rozměry menší. Pro ukázku si můžeme uvést některé nízko-nákladové letecké společnosti. Irský Ryanair povoluje maximální rozměry 55x40x20 cm, stejně tak je tomu například u Wizz Air a Air Berlin. Povolená hmotnost příručního zavazadla je také u každé společnosti jiná. U drtivé většiny dopravců však platí, že si každý cestující může vzít na palubu pouze jedno příruční zavazadlo. Výše zmíněné údaje nejsou na každém letišti striktně dodržovány, bylo by však nepochybně nepříjemné, kdyby se vám stalo, že nebudete se svým zavazadlem vpuštěni do letadla.   

Přeprava cenných předmětů


Pokud s sebou vezete nějaký cenný předmět, rozhodně ho nedávejte do zavazadla, které si s sebou později neberete na palubu. Všechny letecké společnosti totiž mají ve svém přepravním řádu uvedeno, že za ztrátu nebo poškození cenných předmětů umístěných v zavazadle v nákladním prostoru nenesou žádnou odpovědnost. Proto si všechny kreditní karty, peníze, šeky, obchodní dokumenty, doklady, šperky, klíče, mobily, brýle, fotoaparáty, kamery, notebooky, drobné umělecké předměty a další cennosti ukládejte do příručního zavazadla, které si s sebou berete do letadla.

 

Publikováno: 12.04.2011
Aktualizováno: 03.08.2015
Autor: Ondřej Tůma

Diskuze: S čím vás nepustí na palubu letadla

15.05.2017 14:13 Ivana
---.net.upcbroadband.cz

Je fajn ze mohu pridat komentar , ale kde najdu odpoved na sve dotazy ??

15.05.2017 14:10 Ivana
---.net.upcbroadband.cz

Hezky den Prosim o radu zda mohu pri letu do Cerne Hory prevazet elektronickou cigaretu s prislusenstvim a leky, ktere beru kazdy den.Moc dekuji za radu. Ivana

11.04.2017 11:43 Roman
93.99.185---

Dobrý den, můžu mít v odbaveném zavazadle mačetu, dýku apod?

27.03.2017 10:45 Michaela
---.client.rionet.cz

Dobrý den, je možné mít v příručním zvazadle elektronickou cigaretu?

10.11.2016 13:43 jana
---.mmdecin.cz

je možné přepravovat v příručním zavazadle horolezecké lano a karabiny?

12.10.2016 17:00 Tomas
---.eurotel.cz

Dobrý den, muže se v zapsaném zavazadle přepravovat sprej proti hmyzu, např. Biolit ??...

17.08.2016 19:36 mila
---.223.broadband11.iol.cz

Dobrý den, chtěla bych poprosit o informaci, jestli můžu mít v příručním zavazadle do Londýna varnou konvici. Děkuji

11.08.2016 17:06 Mirka
---.204.wms.cz

Dobrý den, vezu kamarádce do Egypta, kde pracuje, balíček se svíčkami. Mohu ho mít v příručním zavazadle?

27.07.2016 20:55 Pavla
---.cust.centrio.cz

Dobry den,poletim do Londyna s prirucnim zavazadlem a potrebuji vedet, jestli mohu mit sebou kosmetickou pinzetu. Dekuji za odpoved.

27.06.2016 22:42 Jana
---.gd-net.net

Pravidelně si píchám biologickou léčbu a nyní cestuji do Velké Británie na delší dobu, injekce budu mít s sebou. Je nějaký problém - omezení - opatření při převážení těchto léčiv?

08.06.2016 11:37 Eva
---.98.142.82.static.b26.cz

Dobrý den, odletame za par dni do spanelska.Chceme si sebou vzit slunecnik,da se prepravit v letadle jako samostatne zavazadlo? do kufru se nevejde...

10.05.2016 10:31 Mila
---.147.230.94.awnet.cz

da se prepravit obraz jako zavazadlo do USA (vetsich zomeru nez 55x45, vaha 6kg., darek, ne cenny.)

09.05.2016 13:10 Blanka K
---.203.broadband13.iol.cz

Dobrý den ,mohu mít v kabelce rtěnku a 1 kynedryl?Letím do Itálie.Děkuji. Kudrnovská

31.03.2016 16:58 Markéta
---.net.upcbroadband.cz

Dobrý den, mohu převážet do USA elektronickou cigaretu + náplň? Děkuji

10.03.2016 16:14 Vit
88.146.210---

Dobry den za dva tydny letim do australie, muzu si vzit naplne do elektricke cigarety? Jestli ano, je pocet nejak omezen. Diky za rady

19.02.2016 16:32 Daniel
---.acvyskov.cz

Je možné si vzít do letadla rc model (Auto),klidne i bez baterky? Je drahé a nechci aby se rozbylo... Vezmou mi ho do letadla?

23.01.2016 11:29 honza
---.tmcz.cz

je možno dobíjet tablet v letadle?

19.01.2016 08:47 Světlana
---.cz.glaverbel.com

Dobrý den, letím s manželem na Kubu s přestupem v Paříži. Jaká může být váha zavazadla, přepravovaného v zavazadlovém prostoru? 1.v případě, že každý má svůj kufr, 2. že máme jeden společný, 3. váha příručního zavazadla.

15.01.2016 19:01 Zdeněk
193.85.245---

Dobrý den, mohu si vzít do příručního zavazadla pánvičku(28cm).Letím do USA s KLM. Děkuji.

12.01.2016 12:47 Petr
---.rcd.cz

Dobrý den, potřebuji do Mongolska přepravit akumulátorový škroubovák včetně aku baterie a nabíječky. Předpokládám,že to zabalím do zapsaného zavazadla. Musí být baterie odděleně od šroubováku, nebo může být baterie v něm zasunuta? děkuji za odpověď.

17.12.2015 01:36 Václav
61.142.75---

Odlétám z Číny.V zájmu snížení hmotnosti zapsaného zavazadla chci přeložit 2,5kg do kabinového zavazadla.Je to možné?

31.10.2015 13:18 marketa
---.gw.cz

kolik cigaret muzu vzit sebou do australie v prirucnim zavazadlu a v normalnim.diky

18.10.2015 13:21 Andrea
---.static.grapesc.cz

Dobry den mohu do zavazadlového prostoru vzit vse na modelaz nehtů?vcet.brusky,gelu ,tekutinu na odstranění gelu?drkuji

11.10.2015 23:04 Jaruška
193.165.24---

Dobry večer letíme do španělska s leteckou společnosti Air Berlín a měla bych dotaz co se týče příručního zavazadla bere se za příruční zavazadlo batoh a mohu si vněm vzít léky pro syna ? a ještě tekutiny na palubě pro dítě v jakem množství ho můžu vést na palubě letadla ... a ještě otázka cigarety mohu si vzít sebou na palubu a zapalovač? děkuji odpověd:)

12.08.2015 13:51 Ana
---.cust.nbox.cz

rada bych se zeptala ohledne obrazu, kdyz chci s sebou vzit vlastni umelecke dilo, mam li k tomu mit nejaky potvrzujici dokument o tom ze jasem autorem??

03.08.2015 08:36 vlasta
---.tmcz.cz

Letim prvne a chci se zeptat kolik cigaret muzu vest v prirucnim zavazadle . Letime se spolecnosi transavia tak jestli ma nekdo zkusenosti dekuji

19.07.2015 17:29 martina
---.187.108.81.ip.warnetcz.net

Můžu si vzít do letadla balzám na rty ?

12.07.2015 17:27 Simona
---.10.broadband13.iol.cz

Můžu do letadla vzít sypké koření 1kg do příručního zavazadla?

26.06.2015 15:04 Věra
---.klfree.cz

Mohou si vzít děti do letadla svačinku?

24.06.2015 18:42 Jasoň
---.211.broadband18.iol.cz

Můžu si vzít do příručního zavazadla žirafu?

09.06.2015 20:46 nikol
---.ujezd.net

jsou povoleny sluchátka ?

09.06.2015 17:12 Jitka
---.net.upcbroadband.cz

Letím na Mallorku, můžu si do letadla na palubu vzít léky na celý pobyt? Mám je sesypané všechny v jedné krabičce, děkuji.

22.05.2015 15:12 Ota
---.agg2.mdn.lmk-mlw.eircom.net

Dobry den, chci se zeptat s alkoholem to je asi stejne jako s vodou nebo tekutinou ze? Mam 3 piva v plechu a nevim jestli je lepší to dat do kufru nebo do batohu co si beru do letadla? Co je lepší, abych zbytečně nemusel řešit problémy. Děkuji

08.05.2015 08:15 Monika
89.176.108---

neni pravda, Wizzair nema povoleno mensi zavazadla ale klasicky 56x45x25 text o nezjistenych informacech :-( zbytecne mate lidi

06.05.2015 13:14 Maria
---.ip.topnet.cz

za měsíc letím s deckama na dovolenou chci se prosím zeptat jestli decka do letadla vzít v báťuškách svoje pití a nějakou svačinku

01.04.2015 18:25 Lucia
---.78-99-132.t-com.sk

Idem do Španielska Ryanairom, možem mat trekové hole v príručnej batožine? prosím, vie mi niekto poradit?

16.02.2015 11:21 helena
---.150.184-102.trojanovicenet.cz

dobry den,letim do londyna a koupila jsem sinovci darek lovci duchu kde jsou 2 laserove pistolky,nezabavi mi tu hru

11.12.2014 13:12 Josef
---.pilsfree.net

Kolik litru tekutiny si muzu vzit s sebou do Kanady do zavazadlového prostoru. Dekuji

29.10.2014 20:03 Filip
194.179.48---

Smi se do letadla ruze

30.09.2014 14:02 Magda
---.client.rionet.cz

Chci se zeptat, zda není problém mít v odbaveném zavazadle lak na vlasy. Je na něm etiketa extremně hořlavý.Děkuju

07.09.2014 09:16 Anna
109.164.92---

Vezla jsem si v příručním zavazadle dvě balení sýru Finlandia a na letišti mi je vyhodili do odpadků. Proč se nesmí dovézt z UK?

01.09.2014 21:31 tomáš
217.170.103---

Dobrý den, letíme do Turecka a chtěl bych se zeptat na pár věcí, protože letíme vůbec poprvé. Nebude vadit, když má příruční zavazadlo hloubku cca 28cm (limit je 25cm), je to ale batoh a dá se zmáčknout. A druhá věc je ohledně odbaveného zavazadla. Můžu v něm vést tekutiny v originálních obalech (opalovací krémy, deodoranty,..)? Díky za odpověď ;-) případně uvítám ještě nějaké tipy

01.08.2014 14:05 Karla
---.kaza.cz

Letíme na dovolenou do Australie k synovi, a chtěli bychom vést 1 litr moravské slivovice. Je to možné. Děkuji

10.07.2014 15:15 Linda
---.113.broadband.iol.cz

Dovolila bych si odpovědět na poslední tři příspěvky (za poslední rok jsem kontroly na letišti absolvovala třikrát, vždy šlo o lety mimo Evropu) 1) léky v příručním zavazadle v obvyklém množství (kinedril, ibalgin, analergin, imodium) a kontaktní čočky, kapky a roztok na čočky 100 ml nebyly žádný problém, tekutiny ale musejí být v sáčku 2) voňavka 30 ml, šminky (řasenka, lesk, stíny, makeup, báze) žádný problém, ale vše jsem dala do sáčku k tekutinám 3) žehličku na vlasy jsem vezla jak v kufru, tak i v příručním zavazadle (z Maroka) a také zcela bez problémů. Jinak si vždycky beru malá balení všeho nejnutnějšího (opalovací krém, šampon, sprchový gel, pasta, makeup, odličovač, roztok na čočky, deodorant ve spreji - vše kolem 50 ml), do pevného litrového sáčku se to vejde a při kontrole s tím neměly nikdy problém. Snad to někomu pomůže. Zdravím.

10.07.2014 09:51 Simona
---.tmcz.cz

Dobrý den. 30 . července letíme do Bulharska a ja se chci zeptat jestli do kufru můžu zabalit žehličku na vlasy. Děkuji za odpověď a přeji hezký den. :)

07.07.2014 16:26 Alena
---.164.broadband3.iol.cz

Chtěla bych se zeptat,zda si můžu vzít do letadla do příručního zavazadla voňavku a šminky?Děkuji

20.06.2014 09:16 Vítek
---.moravanet.cz

Dobrý den, potřeboval bych radu ohledně léků v příručním zavazadle. Předem děkuji za odpověď.

07.06.2014 22:18 Lenka Lukášová
---.skvelynet.cz

Dobrý den chtěla bych se zeptat jestli je možné vzít si do letadla cigarety , jestli ano chtěla bych se zeptat na množství a kam je zabalit , jestli do kufru nebo ssebou na palubu , děkuji .

29.05.2014 13:03 Iveta
79.127.137---

Prosim o co nejrychlejsi radu:jaky pocet krabicek cigaret mohu mit v prirucnim zavazadle do letadla? ( batoh ) Dekuji

26.05.2014 21:08 Zdenca
---.nova-net.cz

Dobrý den, mám prosbu, je nějaká možnost, přepravit cenné obrazy na palubu. Jedná se o max. velikost 80x50. Zúčastníme se výstavy v Londýně a chtěli bychom letět spol. Wizzair. Prosím poraďte jak s takovým problémem vynaložit?

25.05.2014 11:14 Vivien
---.tmcz.cz

Dobrý den, za několik dní mě čeká cesta letadlem do USA. Mám obavy ohledně přepravování léků a léčivých sprejů v příručním zavazadle. Proto se chci zeptat, jestli mě s tím pustí do letadla??

07.05.2014 21:06 Milča
---.grepnet.cz

Mohu mít v příručním zavazadle trekové hole? Jsem po operaci kolene. Letím do Dublinu.

21.04.2014 21:09 Adam
---.bb.sky.com

Zdravím, letím z liverpoolu do čech, mám jen příruční zavazadlo, chci se zeptat můžu si do něj dát normální kosmetiku ? jako gel, tužidlo na vlasy, sprej atak ?

21.04.2014 17:43 zuzu
---.net.upcbroadband.cz

Zdravím...Letím do Amsterdamu z Prahy.Vůbec nevím,jak to chodí,ale povezu si jen věci na oblečení,hygienu a šminky,to dám do úložného prostoru a do příruč.zavazadla osobní věci,ale chci se zeptat,jak je to s alkoholem,chtěla bych přivézt valašskou slivovici,je možno???a v jakém zavazadle?

19.04.2014 21:56 lenka
---.81.broadband13.iol.cz

Dobrý den, chci převážet do Egypta v kufru křištalový lustr.Není nový, ale potřebuji vědět,aby nebyla potíž, že je to starožitnost.Děkuji za odpověd

06.04.2014 12:57 lili
---.205.broadband9.iol.cz

mmuzu mýt v letadle konvici???

06.04.2014 12:09 Tomáš
---.net.upcbroadband.cz

Mám chronické bolesti zad užívám silné opiáty mohu je mít u sebe v letadle?

01.04.2014 11:32 Jitka
---.otavanet.cz

Dobrý den, chtěla bych po známých, kteří před Velikonocemi poletí do USA, poslat synovi upečené perníčky. Přidělám známým starosti, nebo papírová krabice s perníčky v příručním zavazadle nebude problém? Děkuji za odpověď.

23.03.2014 18:57 Eva
---.trnet.cz

Dobrý den, nemáte někdo zkušenosti s dlouhými (a myslím opravdu dlouhými a špičatými) nehty do letadla??

15.03.2014 10:04 jirka
---.net.upcbroadband.cz

Prosím o info .Letím s RyanAir do Irska na trek. Mohu si vzít do příručního zavazadla na palubu trek. hole, drobné potraviny jako krájenou uzeninu, syr, pytlík.polevky?

03.03.2014 15:37 Lukáš
---.23.broadband11.iol.cz

Dobrý den, kamarád letí na Island a zajímalo by nás zda si muže vzít do letadla (myšleno nákladového prostoru)s sebou zavírací nuž. popřípadě jakou délku čepele.? děkuji

06.02.2014 09:54 jarmila
---.219.broadband3.iol.cz

dobry den, mohu v letadle používat elektronickou cigaretu? Děkuji

28.01.2014 15:52 Iveta
---.net.upcbroadband.cz

Dobrý den, mohu si vzít sebou na palubu letadla dárkové svíčky?Děkuji.,

04.01.2014 12:56 Míša
---.8-87-r.retail.telecomitalia.it

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda-li si můžu vzít do letadla pánev do příručního zavazadla. Letím z Itálie. Děkuji

14.11.2013 10:37 MAtej
---.galance.net

dobry den,dnes letim do norska,chci se zeptat,vonavnky,hygiena do velkeho zavazadla mimo letadlo? a notas a mobily si vzit mohu do letadla? dekuji.

16.10.2013 08:29 Gina
---.25.broadband.iol.cz

Vezu dceři do USA hrubou mouku,pudingy a nějaké koření které v USA nemohu sehnat myslíte že budou problémy?Na sceneru můžou tyto sypké směsy vypadat jako drogy,snad to očichá pes a budeto ok:-)

30.09.2013 20:28 aneta
---.tvtrinec.cz

dobrý den chtěla bych se zeptat jake je povolene množstvi cigaret v přiručnim zavazadle. děkuji za odpověd

14.09.2013 18:02 Matějková Hana
---.net.upcbroadband.cz

Dobrý den, chci se zeptat,zda je možné do příručního kufříku vzít 2 injk. stříkačky a jehly.Potřebuji to k léčbě bolesti zad. děkuji

03.09.2013 10:05 Vláďa.
---.155.174.46.mjanik.net

Dobrý den Vám všem. Letíme na Severní Kypr, ptám se, mohu si do příručního zavazadla vzít s sebou skládací deštník? Díky za odpověď.

16.08.2013 21:40 filip
---.speednet.cz

Ahoj chci se zeptat pustí mě na palubu z tabletem ?

03.08.2013 20:32 Tomáš
---.tmcz.cz

Dobrý den mám dotas je možné převážet krémy na opalování v příručním zavazadle

17.07.2013 14:53 JANA
---.15-1.cable.virginmedia.com

dobry den, potrebovala bych se zeptat jak je to s leky pri odletu do anglie. mamina mi ma prijet s WIZZAIR a ma jen velke prirucni zavazadlo.bude tu na mesic a problemem jsou jeji leky. musi jich brat vice takze si bude muset pribalit vetssi mnozstvi aby vystacilo na mesic.bude to v pohode, kdyz si necha od obvodniho lekare napsat lekarskou zpravu kolik si toho ma brat? MOC DEKUJI JANA

14.07.2013 10:33 Pavlína
---.174.broadband14.iol.cz

Dobrý den, chci se zeptat, zda je možné si do příručního zavazadla sbalit make- up nebo tuhý pudr ze zrcátkem?? A lesk na rty? předem děkuji za odpověď. :))

27.06.2013 10:06 Katy
---.154.broadband5.iol.cz

Ahoj, chci se zeptat můžu v letadle poslouchat hudbu z mobilu?

14.06.2013 13:47 Kateřina
---.62.broadband4.iol.cz

Můžu si hrát a poslouchat na tabletu při letu?

09.06.2013 16:27 np
86.63.207---

Pustí mě na palubu letadla s GPS navigací?

02.06.2013 21:16 tomáš
---.macronet.cz

Chtěl bych se zeptat kolik si můžu vzít gramů mariuhany nebo nabalených jointovích cigaret do letadla pro vlastní potřebu ) Děkuji .

10.03.2013 06:09 Jana
---.172.broadband2.iol.cz

V červnu přijede za mnou do Prahy můj přítel, který žije v New Yorku. Chtěla bych mu koupit nějakou kvalitní starožitnost, příp. šperk. Prosím, poraďte mi, zda vůbec bude moci to vzít do letadla, i když by to byl např. obraz malých rozměrů. Moc děkuji.

27.02.2013 06:04 ŠÁRKA
213.151.77---

Dobry den odletam pristi tyden s easy jet do anglie mohu vzit bonbony a sesenky na palubu?

05.02.2013 14:34 Marketa
---.215.159.144.getinternet.no

Chtela bych sebou vest profesionalni kadernicke potreby, jako barvy , peroxidy, laky na vlasy atd...

04.01.2013 10:59 DANNY
---.159.broadband7.iol.cz

LETÍM DO U.S.A. NA SVATBU MÉ NETEŘE,POVEZU JI BROUŠENÉ SKLENKY,LZE S TÍMTO DÁRKEM NA PALUBU LETADLA?

15.08.2012 16:19 anonym
---.cust.nbox.cz

mužou být v letadle cigarety?

13.08.2012 22:12 vasek
---.180.broadband15.iol.cz

parfemi jsou povoleny

26.07.2012 19:54 Petr
---.251.159.144.threembb.ie

Mohu vzit do prirucniho zavazadla cukroviny pro deti.Letim z Dublinu Ryanair

19.07.2012 16:51 Jana
---.248.broadband15.iol.cz

Dobrý den, moc jsem nepochopila, jak je to tedy s tekutinami, jako například gel na vlasy, odličovací voda, opalovací krém atd. Musím je mít v tom sáčku nebo stačí, když je dám do kufru a nebudu si je brát sebou v příručním zavazadle. Děkuji

09.07.2012 18:34 Hanča
---.33.broadband11.iol.cz

Ahojky, chci se zeptat, zda-li je možné mít v příručním zavazadle věci jako žehlička na vlasy, mýdlo, make-up a další kosmetické nezbytnosti. Děkuji

22.06.2012 18:36 michal
---.bluetone.cz

geniusi

18.06.2012 13:50 michal
---.bluetone.cz

no nevím

12.06.2012 16:44 Ula
88.103.111---

Zdravím všechny,odpoví mi někdo na otázku zda-li je možné cestovat v letadle s elektronickou cigaretou,nejedná se o to,že by se požívala v letadle,ale jen cestovala v kabelce,díky moc za radu,přeji pěkný den všem

09.06.2012 18:21 Dana
---.net.upcbroadband.cz

Letím do Nice, prosím o radu, dárek - obraz olejomalba bez rámu, 50x60 cm, váha asi 8dkg,můžu si ho vzít pouze v igelitce do ruky k sobě na palubu ? Děkuji.

05.06.2012 17:13 sarka
95.85.244---

chci se zeptat bude nějaký problém s pearsingem nebo naušnicemi při kontrole?

24.02.2012 00:08 Kačka
---.wosa.cz

Chtěla bych se zeptat, je možné, že by byl nějaký problém, kdybychom vezli jako dárek v kufru bonbony z hroznového cukru? (např.LIPO, BESIP, apod.) Známý totiž říkal, že by mohl nastat problém, že by to považovali za pašování drog. Děkuji za odpověď.

19.11.2011 11:07 Niky
91.187.125---

Diky za drobne rady,co se tyka prirucnich zavazadel,tak nikdy jsem s nimi problem nemnela,dokonce v nich byli podobne veci jako jsou pilniky atd a vzdy bez problemu na palube.Jen pri odbavovani pasovou kontrolou v Kosove pri predlozeni pasu Slovenske republiky se potykam se znamou vetou...muzete na okamih s nama???Nasleduji zbytecne otazky a otravenej celej den...

02.11.2011 10:03 Marie
---.barrandov.cz

Letěla jsem z Bangkoku a při transferu v Ženevě mi zabavili v dutty free v BKK zakoupené a předpisově zabalené lahve alkoholu. Řekla bych, že to byla libovůle celnice. Uvedla, že jsou nakoupené mimo evropskou unii!!

23.10.2011 08:34 kamelda
---.net.upcbroadband.cz

A ještě jedna perlička, v Lyonu mě nechtěli pustit do letadla, protože jsem vezl sýry. Obyčejné sýry, ne žádné měkké. Nedal jsem se a chtěl jsem vidět, kde to mají napsané. A tak mi sýry nechali a sebrali jen marcipánové těsto, ono fakt vypadalo i barvou jako semtex :-). Tak šťastnou cestu a nedejte se.

12.08.2011 21:40 Honzek
---.151.broadband11.iol.cz

Jak je to s kontrolou noteboooku podle ACTA? Jen pri cestach do USA? Dik.

12.08.2011 08:37 Michaela
116.251.159---

Dobrý den, brzy odlétám z Nového Zélandu do Čech a chtěla bych sourozencům dovést zdejší oblíbené sušenky. Nejsem si ale jistá, zda mohu mít potraviny v příručním zavazadle? Do velkého kufru je samozřejmě dávat nechci,protože je mi jasné, že bych dovezla prášek místo sušenek :) Moc prosím o radu,předem děkuji

27.07.2011 22:09 František
193.85.230---

Díky za informace, ale měl bych ještě bych se chtěl zeptat na jednu věc. Měl sem úraz kotníku a mám tam pár šroubů a dlahu. Prosím o radu jak v tomto případě postupovat při bezp. kontrole, popř. zda bych si měl opatřit nějaké potvrzení od lékaře?

25.04.2011 22:37 Jana
---.tmcz.cz

Náááhodou mě se už na palubu letadla podařilo pronést nůžky na nehty, pilník, nůž a šroubovák.. ale stanové kolíky už nějak nevyšly.. (PS.: nikdy si neberte stan jako příruční zavazadlo..:-D )

20.04.2011 12:39 Simča
---.net.upcbroadband.cz

Díky moc za rady, konečně v tom mám trochu jasno. Je škoda, že se tak od sebe liší podmínky rozměrů a váhy příručních zavazadel. Každopádně budu za podobné články i v budoucnu ráda :)

Vaše jméno
Komentář
Přidat komentář

Nejčtenější články

Vybrané Fotogalerie

© 2008-2024 TripZone.cz ®, CMC Online s.r.o. Jakékoliv užití textů vč přepisů, užití obrázků a dalšího obsahu je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
Kontakt  Nahlásit Chybu
 
TOPlist